DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK “OHAL’siz TÜRKİYE” KAMPANYASINI AÇIKLADI

Demokrasi İçin Birlik, “OHALsiz Türkiye” kampanyasını basına ve kamuoyuna duyurarak başlattı. “Tek adam rejiminin sopası OHAL konusunda en büyük tehlikenin, OHAL’in kendisi değil, bu koşullara alışmak” olduğunu belirten DİB, “ortak değerlere, yaşam biçimine, özgürlüklere yönelik tüm haksız, kuralsız saldırılara karşı ortak direnişi yükselteceklerini” vurguladı.

Demokrasi için Birlik (DİB) tarafından hazırlanan “OHAL’siz TÜRKİYE” kampanyası 21 Aralık 2017 Perşembe günü Beyoğlu Avrupa Pasajı Aynalı Geçit Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı ile başlatıldı. Düzenlenen toplantıya; eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan Bermek, tarihçi yazar Erdoğan Aydın, yazar Kadir Akın, Hak ve Adalet Platformu, Yurttaş Girişimi, İstanbul Kent Savunması gibi bir çok sivil toplum kuruluşundan temsilciler ve DİB Koordinasyon üyelerinin yanı sıra hak savunucuları, akademisyenler, kamu emekçileri, sanatçılar ve avukatlar gibi farklı kesimlerden isimler katıldı.

Demokrasi İçin Birlik adına yapılan sunumda, kampanyanın stratejisini eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen aktardı. Konuşmasında, “Demokrasi için ilk adımın OHAL’siz bir Türkiye olduğunu inanıyoruz. Neredeyse bir yaşam biçimini alan ve 6. kez uzatılması planlanan OHAL kaldırılmalıdır. Çünkü OHAL, meclisi, hukuk sistemini ve tüm demokratik mekanizmaları hayatımızdan çıkardı. OHAL sonunda tek adam rejiminin sopası haline getirildi.” dedi.

Demokrasi İçin Birlik Koordinasyon Üyeleri İrem Afşin ve Çelik Özdemir tarafından “DİB OHAL’siz Türkiye Manifestosu” sunuldu.

Manifestoda yapılan açıklamada, “İktidar güçleri Anayasa Referandumu sonrası, hukukun tamamen ortadan kaldırıldığı, yolsuzlukların hiç bir dönemde olmadığı kadar yaygınlaştırıldığı, Meclis’in fiili olarak işlevsiz hale getirildiği, halk iradesinin tümüyle yok sayıldığı, iktidarı desteklemeyenlerin “milletin parçası” sayılmadığı, yurttaş haklarının keyfi biçimde askıya alındığı fiili tek adam rejimini, OHAL düzeninden yararlanarak yapılacak yeni yasal düzenlemelerle kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Öte yandan toplumsal yaşam alanlarına ve muhalefetin siyasi temsilcilerine yönelik onca baskı, yasak ve keyfi uygulamalara karşın toplumsal direnç ezilmedi, tek adamın başkanlık rejimi halka benimsetilemedi. Türkiye’de siyaset artık Meclis dışındaki kamusal alanlara taşınmıştır. Bu kamusal alanlar arasında etkili bir iletişimle meydana getirilecek mücadele ağı zulme, keyfiliğe, totalitarizme karşı etkili bir halk Muhalafeti oluşturacaktır.”

“DİB, adaletsizliğin, hak gaspının ve tek adam rejiminin dayanağı olan OHAL ve KHK’lara karşı durmak için, hayatın her alanında gerçekleştirilecek demokratik halk muhalefetinin, temel eksen olacağı inancındadır. DİB, 2019’da meşrulaştırılması planlanan tek adam rejimine karşı, ümide ve güvene dayalı gerçek bir iktidar alternatifi oluşmasına katkı sunmaya çalışıyor. Yaygın yurttaş birlikleri ve meclisler, DİB’in temel dayanaklarını oluşturuyor. Yerel örgütlenmeler, demokrasi platformları, halk meclisleri, halk forumları, mahalle meclisleri, adalet ve demokrasi yürüyüşleri, toplantılar, internet üzerinden kurulan dayanışma ağları, hepsi bu ağın temel özneleridir. Yerel demokrasi meclisleri birey hukukunu da dikkate alarak etkin ve yaygın çalışma yürütür.” denildi.

“OHAL’siz Türkiye” iletişim kampanyasını sunan DİB Koordinasyon Üyesi Nesteren Davutoğlu, ülke genelindeki demokrasi güçlerinin bir araya geleceği geniş bir iletişim ağı kurulması ile tüm etkinliklerin bir araya toplanıp tek ve güçlü bir ses çıkarılmasının hedeflendiğini ifade ederek, sosyal medya etkinlikleri, gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı “OHAL YARALARI” filmleri, turne halinde farklı illerde toplantılar, yerel halk meclisleri, yazılı ve görsel basın ilanları ile kampanyanın geniş çevrelere yaygınlaştırılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Basın toplantısı DİB tarafından hazırlanan, “OHAL Yaraları” filmleri ile sona erdi. Filmlerde hayatı OHAL’den doğrudan etkilenen farklı kesimlerden kişiler, kendi hikayelerini, yaşadıkları zulmü ve hislerini aktarıyor. Filmler, önümüzdeki haftalarda sosyal medya üzerinden yayınlanacak.

Kategoriler:   Genel, Haber, Makale

Yorumlar