AB ile kriz kapıda… Erasmus da tehlikede!AB ile kriz kapıda… Erasmus da tehlikede!

Önceki gün Avrupa Birliği Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Öttinger, AB’nin Türkiye’ye ödemeyi planladığı yardımın ödenme ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı. Ankara’dan üst düzey diplomatlar konuyu değerlendirerek birçok kilit programın zarar göreceğini öngördü.

IPA fonlarının kesilmesi durumunda bundan etkilenecek programlar ve alt projeler arasında şunlar bulunuyor:

– Erasmus: Bireysel yeteneklerin ve istihdam edilebilirliğin artırılmasının yanı sıra eğitim, öğretim ve gençlik faaliyetlerinin modernize edilmesi programı.

– Ufuk 2020: Tüm alanlardaki Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklendiği AB programı.

– COSME: İşletmelerin ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliği programı.

– Fiscalis 2020: Vergilendirme ve vergi denetimi alanlarında çalışan kamu personelinin AB müktesebatı ile uyumunun yakalanması projesi.

– İstihdam ve Sosyal Yenilik: Sürdürülebilir istihdam, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi projesi.

– Sivil Koruma Mekanizması: İnsan ve doğa kaynaklı felaketlerde işbirliği ve koordinasyonun iyileştirilmesini amaçlayan bir proje.

– Gümrükler 2020: Gümrüklerin iyileştirilmesi için geliştirilmiş bir program.

Türkiye’ye sağlanacak fonlar “Demokrasi ve Yönetişim”, “Adalet, İçişleri ve Temel Haklar”, “Ulaştırma”, “Çevre ve İklim”, “Enerji”, “Rekabetçilik ve Yenilik”, “İstihdam, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Sosyal Politikalar”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği” alanındaki projelerde kullanılıyor. Aday ülkeler arasında en çok fonu Türkiye alıyor.

Kategoriler:   Genel, Haber

Yorumlar